Spelregels

Overeenkomstig de badmintonspelregels van de Badminton World Federation wordt hier een samenvatting gegeven van de belangrijkste regels.

Shuttle
Het gewicht van een veren shuttle ligt tussen 4,74 en 5,50gr. De shuttle heeft 16 veren, die een dop van kurk zijn bevestigd. De overige afmetingen zijn vastgelegd in de officiële reglementen. BadmintonPlus speelt overigens met nylon shuttles. Voor recreatieve beoefening voldoen deze shuttles prima. Veren shuttles zijn duurder en gaan minder lang mee dan nylon shuttles. Nylon shuttles zijn daarentegen minder nauwkeurig. De snelheid van nylon shuttles kan niet worden aangepast en daarom zijn er 3 snelheden verkrijgbaar:
• snel / koud / rood;
• medium / normaal / blauw;
• traag / warm / groen

Speelveld

Begin van een wedstrijd
Aan het begin van een wedstrijd beslist de toss welke speler mag kiezen:
• of hij al eerste wil serveren ;
• of hij juist niet als eerste wil serveren
• op welke speelhelft hij wil beginnen
In de 2de en in een eventuele 3de game serveert de partij die de vorige game heeft gewonnen als eerste.

Puntentelling
Alle wedstrijden worden tot 21 punten gespeeld. Een partij die twee games heeft gewonnen, is winnaar. De partij die een rally wint, scoort een punt, ongeacht hij de service heeft of niet. De partij die de rally wint moet ook serveren bij de volgende rally.

Verlenging
Indien de stand 20-20 wordt, moet de game met 2 punten verschil gewonnen worden. Indien de stand 29-29 wordt, wint de partij die het 30ste punt scoort de game.

Serveren
De service wordt overeenkomstig de eigen score bij even punten (0, 2, 4, 6, 8…) in het rechter servicevak uitgevoerd en bij een oneven score in het linker servicevak.
De service moet altijd naar het diagonaal tegenoverliggende servicevak worden geslagen.

Enkelspel

Dubbelspel
Bij dubbelspel beslissen de spelers van de serverende partij voor het begin van een game wie de eerste service uitvoert. De serveerder wisselt pas van servicevak nadat zijn partij een punt heeft gescoord tijdens zijn servicebeurt.

De serverende partij blijft aan service totdat zijn partij een rally verliest. Wanneer de service teruggewonnen wordt, zal de partner vanuit het andere vak beginnen te serveren.

Ontvangen
De service wordt steeds in het diagonaal tegenoverliggende servicevak ontvangen. Bij dubbelspel beslissen de spelers van de ontvangende partij voor het begin van een game wie de eerste service ontvangt.

Spelers van de ontvangende partij veranderen niet van servicevak zolang de tegenpartij de service heeft. De speler van de ontvangende partij die het laatste heeft geserveerd, staat in het vak overeenkomstig hun score. Zijn partner ontvangt de services in het andere vak. Van zodra de service wordt teruggewonnen, serveert de partner de eerste keer vanuit het vak waarin hij stond.

Controle op de volgorde van serveren
De volgorde van serveren ligt vast tijdens de gehele game :
• van de initiële serveerder die de game vanuit het rechter servicevak is begonnen
• naar de partner van de initiële ontvanger. Hij serveert vanuit het linker servicevak
• naar de partner van de initiële serveerder
• naar de initiële ontvanger,
• naar de initiële serveerder enzovoort.

Opmerking: bij ‘service-over’ wordt er niet van vak gewisseld, dit gebeurt pas nadat er op eigen service een punt wordt gescoord. Wanneer beide partijen telkens maar 1 punt scoren, zal tijdens die game niemand van vak wisselen.

Slagtechnieken
• Clear
Een verdedigende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
• Smash
Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met hoge snelheid naar beneden geslagen.
• Lob
Een verdedigende slag. De shuttle wordt laag gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
• Dropshot
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van achteren hoog gepakt en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje zijn, maar ook directe slag naar het net.
• Netdrop
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van voor kort over het net gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak netdrop genoemd.
• Drive
Een aanvallende slag. De shuttle wordt van de zijkant van het veld met een zijdelingse beweging snel over het net geslagen.
• Dab (afmaken aan het net)
De shuttle vanaf het net (kort spel) steil en snel op de grond van de tegenstander slaan.

Interval
Tijdens een game heeft men recht op 1 minuut pauze van zodra iemand voor het eerste 11 punten heeft gescoord. Tussen de 1ste en de 2de game en tussen de 2de en de 3de game heeft men recht op 2 minuten pauze.

Wisselen van speelhelft
Na een game wordt er telkens van kant gewisseld. In een eventuele 3de game dient men van kant te wisselen zodra een partij 11 punten heeft gescoord.

Fouten
• een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven de taille van de serveerder
• beide voeten van de serveerder of de ontvanger staan niet binnen het servicevak
• de steel van de serveerder zijn racket wijst niet naar beneden bij de service
• in een poging om te serveren, slaat de serveerder naast de shuttle
• de shuttle valt na de service zonder aangeraakt te zijn door de tegenstander buiten het servicevak op de vloer
• de shuttle landt buiten het speelveld of wordt naast, onder of door het net geslagen
• een speler raakt tijdens het spel de shuttle, het net of de paal met zijn lichaam of kledij
• een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
• de shuttle raakt het plafond of een ander voorwerp
• een speler probeert opzettelijk de tegenstander te misleiden of te hinderen of vertraagt het spel of ongeoorloofde wijze

Een let
Er wordt een let gespeeld als:
• de tegenstander nog niet klaar was bij de service
• bij discussies over in of uit
• bij hinder van buitenaf
• de shuttle tijdens de rally op het net blijft steken, of na over het net te zijn gegaan, in het net blijft steken
• tijdens de rally de dop van de shuttle volledig los komt van de kelk
• bij een onvoorziene gebeurtenis

Algemeen
Het is geen fout als de shuttle tijdens een rally of bij de service het net raakt en daarna toch in het speelveld valt. Grenslijnen behoren altijd bij het betreffende veld.

Een kleine vriendenclub voor recreatieve badmintonsporters in Parkstad Heerlen, Landgraaf en omgeving