Info

Sport en corona
Zie de site van de overheid coronavirus covid-19.

Het badmintonseizoen
Het nieuwe seizoen is op donderdag 1 september 2022 gestart en eindigt op 13 juli 2023.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we die graag.
Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Marlies en Wiel

Sport in Heerlen
Voor meer nieuws zie ook het sportplatform van de gemeente Heerlen: ‘Sport in Heerlen’.

Badminton
BadmintonPlus is een kleine vriendenclub voor Heerlen en omgeving die bedoeld is voor recreatieve 50+ badmintonsporters.
Liefhebbers zijn van harte welkom, maar wij doen niet moeilijk als je nog geen 50-plusser bent.
De aanschaf van een racket is niet meteen nodig, dat ontvangt u tijdelijk van de club.
BadmintonPlus speelt niet in competitieverband en stelt zich de bevordering van recreatieve, plezierige en sportieve sportbeoefening ten doel. Badminton is een aangename sport om “lekker” bezig te zijn. Ook voor degenen, die niet meer zo piepjong zijn, blijft het een leuke bezigheid en… hoe meer je oefent, hoe leuker het wordt.

Speelavond
Donderdag:
20.00 – 22.00 uur: Gymzaal Limburgiastraat

De gymzaal ligt in stadsdeel Heerlen-Oost in de wijk Meezenbroek en maakt deel uit van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) MSP. In hetzelfde gebouw ligt basisschool de Droomboom en buurtcentrum ’t Leienhoes.
De gymzaal is geschikt voor school- en recreatief gebruik. Belijning is aangebracht voor een volleybalveld, een basketbalveld en badmintonvelden voor enkel- en dubbelspel. Er zijn twee kleedlokalen met douches, toiletten en een MIVA toilet.

Adres:
Toegang gymzaal via:
Speelplein basisschool De Droomboom
Limburgiastraat 34
6415 VT  Heerlen.
Bij de toegangsdeur bevindt zich ook een belknop die in de sportaccommodatie afgaat als u wat later bent.

Kosten
De inschrijving is geheel gratis.
De contributie wordt jaarlijks door de groep vastgesteld.
Men betaalt de contributie vooruit. Liefst de eerste dag van de maand overmaken.
Contributie per 01-09-2015: € 15,00 per maand. De maand augustus is vanwege zaalsluiting contributievrij.

Vragen?
Voor alle vragen kunt u ons mailen of contact opnemen.

Informatie voor aspirant-leden

BadmintonPlus is een recreatieve badmintonclub.
De bevordering van recreatieve, plezierige en sportieve beoefening van de badmintonsport staat daarbij centraal. 
Spelregels, klik hier voor een beknopt overzicht.

Er wordt wekelijks op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur (2 velden, dubbel- en enkelspel) gespeeld in de gymzaal. 
Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Het vele wenden, keren en afremmen levert lelijke zwarte strepen op.
Het stallen van fietsen, bromfietsen e.d. is in het gebouw niet toegestaan.

BadmintonPlus heeft een spelleider aangesteld die zorgt voor de spelverdeling, het toezicht op het spelverloop en de begeleiding van de aspirant-leden. De spelleider heeft de algemene en sportieve leiding van de speelavond, maar speelt zelf ook mee.
Er wordt voornamelijk (mixed)dubbel gespeeld. Van iedereen wordt 100% inzet verlangd en een positieve spelopvatting. Dat wil concreet zeggen dat er gespeeld wordt om ‘te winnen’.
Deelname aan een speelavond gebeurt geheel op eigen risico. In dat kader wijzen we nog eens op het belang van goed schoeisel (géén zwarte zolen) en een goede warming-up.
Het wordt op prijs gesteld indien men op tijd in de zaal aanwezig is, en indien mogelijk, helpt bij het opzetten en afruimen van het speelveld.
Aspirant-leden zijn de eerste maand géén contributie verschuldigd. Wanneer men zich bij verhindering niet afmeldt, verliest men daardoor automatisch het aspirant-lidmaatschap.
Na de proefperiode van één maand wordt in het belang van het aspirant-lid net als in het belang van de groep in goed overleg door de spelleider bepaald of men wél of niet lid kan worden van BadmintonPlus.

Contributiebetaling geschiedt middels maandelijkse overschrijving.
Meld je op tijd via de groepsapp af bij ziekte of andere redenen. Ben je voor langere tijd verhinderd door ziekte of andere oorzaken, dan wordt maximaal 3 maanden per kalenderjaar geen contributie geheven.
Jaarlijks wordt voor liefhebbers een familiedag gehouden in de vorm van een uitstapje, dat uit een educatief, ludiek, sportief en een culinair gedeelte bestaat.

Een kleine vriendenclub voor recreatieve badmintonsporters in Parkstad Heerlen, Landgraaf en omgeving